XVIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2023
Strona główna
Regulamin
Zgłoszenia
Uczestnicy
RODO
Wyniki
Galeria
Mapy
Archiwum


Regulamin XVIII Międzynarodowego Ekstremalnego Maratonu Pieszego
KIERAT 2023

 1. Charakter i cel imprezy
 2. Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT jest imprezą turystyki kwalifikowanej. Maraton nie jest sportowym Biegiem na Orientację (BnO) i nie jest zaliczany do turystycznych Imprez na Orientację (InO). Podczas marszu można zdobywać punkty na odznaki turystyki pieszej. Celem maratonu jest umożliwienie jego uczestnikom sprawdzenia granic swojej wytrzymałości fizycznej i psychicznej, prezentacja walorów krajoznawczych Ziemi Limanowskiej i propagowanie aktywnego wypoczynku.

 3. Organizatorzy
 4. Biuro Turystyczne "LimaTur"
  ul. M. Mordarskiego 2, 34-600 Limanowa,
  tel./fax 18-33-74-999, tel. 18-33-73-999,
  e-mail: biuro@limatur.pl, URL: https://limatur.pl/;

  Województwo Małopolskie - Partner Główny
  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,
  telefon/infolinia: 12-630-33-33,
  e-mail: urzad@umwm.malopolska.pl, URL: https://www.malopolska.pl;

  Urząd Gminy Słopnice
  34-615 Słopnice 911,
  tel. 18-33-26-200,
  e-mail: gmina@slopnice.pl, URL: https://slopnice.pl/;

  Starostwo Powiatowe w Limanowej
  ul. J. Marka 9, 34-600 Limanowa,
  tel. 18-33-37-800,
  e-mail: starostwo@powiat.limanowa.pl, URL: https://powiat.limanowski.pl;

  Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe
  Sekcja Operacyjna Limanowa
  ul. M. Mordarskiego 6, 34-600 Limanowa,
  tel. 18-33-71-999;

  Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach
  34-615 Słopnice 732,
  e-mail: sp1@slopnice.iap.pl, URL: https://zpo.slopnice.pl;

  przy współpracy Jednostki Strzeleckiej Nr 2402 ZS "Strzelec" w Limanowej.

 5. Patronat honorowy
 6. Witold Kozłowski - Marszałek Województwa Małopolskiego,
  Mieczysław Uryga - Starosta Limanowski,
  Adam Sołtys - Wójt Gminy Słopnice.

 7. Komitet organizacyjny
 8. Dyrektor Maratonu - Andrzej Pilawski,
  Budowniczy Trasy, Sędzia Główny - Andrzej Sochoń,
  Szef Biura Maratonu, Sędzia Pomocniczy - Tomasz Baranowski,
  Kierownik Sekcji Operacyjnej GOPR w Limanowej - Paweł Michalik.

 9. Termin
 10. Maraton odbędzie się w dniach 26-28 maja 2023 roku.

 11. Baza maratonu
 12. Zespół Placówek Oświatowych w Słopnicach
  34-615 Słopnice 732
  e-mail: sp1@slopnice.iap.pl, URL: http://zpo.slopnice.pl,
  Współrzędne GPS: N49°41.850' E20°20.940'

 13. Program
 14. 26 maja (piątek)
  godz. 12.00 - 17.00 - rejestracja (baza maratonu),
  godz. 17.30 - odprawa techniczna (stadion KS Sokół Słopnice),
  godz. 17.45 - uroczyste otwarcie maratonu (stadion KS Sokół Słopnice),
  godz. 18.00 - start maratonu (stadion KS Sokół Słopnice),
  27 maja (sobota)
  od godz. 6.00 - oczekiwanie na mecie na najszybszych maratończyków,
  godz. 24.00 - zamknięcie mety maratonu,
  28 maja (niedziela)
  godz. 9.00 - uroczyste zakończenie maratonu,
  do godz. 11.00 - opuszczenie bazy maratonu.

 15. Trasa
 16. Długość: ok. 100 km,
  Suma podejść: ok. 4000 m,
  Liczba punktów kontrolnych: 14,
  Limit czasu: 30 godzin,

  Start i meta maratonu w Słopnicach. Trasa maratonu przebiega przez malownicze tereny Beskidu Wyspowego i Gorców. Na trasie znajdują się punkty kontrolne (PK) zlokalizowane w charakterystycznych miejscach. Trasę pomiędzy punktami uczestnicy wybierają samodzielnie.
  Charakter terenu: wzniesienia o wysokościach względnych nie przekraczających 800 m, liczne lasy przeważnie mieszane, łąki, hale, pola uprawne, w dolinach liczne zabudowania, na całym terenie gęsta sieć dróg i ścieżek leśnych oraz polnych, drogi dojazdowe do posesji przeważnie utwardzone, niektóre drogi polne błotniste, w wyższych partiach gór kamieniste, na łąkach i halach wysoka trawa. Rano obfita rosa.
  Na pokonanie całej trasy ustalono 30-godzinny limit czasowy, po którym meta maratonu zostanie zamknięta. Uczestnicy, którzy dotrą do Słopnic po zamknięciu mety mają obowiązek niezwłocznego zgłoszenia się do bazy maratonu.
  Uwaga!
  Ze względów bezpieczeństwa, każdy uczestnik maratonu ma bezwzględny obowiązek odmeldowania się w bazie maratonu po ukończeniu marszu.
  W przypadku rezygnacji z kontynuowania marszu należy zgłosić rezygnację sędziemu na dowolnym punkcie kontrolnym lub telefonicznie sędziemu w bazie maratonu. Zgłoszenie rezygnacji jest równoznaczne z odstąpieniem od dalszego udziału w maratonie. Osoby znajdujące się na trasie, które nie są w stanie dotrzeć do mety przed jej zamknięciem mają obowiązek telefonicznego powiadomienia o tym fakcie sędziego w bazie maratonu.

 17. Punkty kontrolne
 18. Punkty kontrolne są zlokalizowane w charakterystycznych miejscach i oznaczone w terenie lampionami BnO oraz banerami z symbolem imprezy i numerem punktu. Potwierdzenie obecności na punktach kontrolnych będzie dokonywane za pomocą systemu elektronicznego SPORTident.
  Kolejność zaliczania punktów jest obowiązkowa. Ominięcie punktu kontrolnego jest uważane za odstąpienie od udziału w maratonie. Na osiągnięcie każdego punktu kontrolnego wyznaczono limit czasowy dostosowany do tempa marszu przeciętnego turysty.

 19. Uczestnictwo
 20. Maraton przeznaczony jest dla miłośników marszobiegów oraz amatorów turystyki pieszej o bardzo dobrym przygotowaniu kondycyjnym, wysokiej odporności psychicznej i umiejętnościach orientacji w terenie.
  Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończenie 18 lat, złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o stanie zdrowia pozwalającym na udział w maratonie. Osoby nieletnie mogą brać udział w maratonie wyłącznie pod opieką przynajmniej jednego z rodziców lub upoważnionego opiekuna, który ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Opiekunowi nie wolno pozostawić podopiecznego na trasie bez opieki. Niedopełnienie tego obowiązku grozi dyskwalifikacją.
  UWAGA! Oświadczenie uczestnika, upoważnienie do opieki nad osobą nieletnią oraz zobowiązanie do opieki nad nieletnim należy samodzielnie wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć osobiście podczas rejestracji w biurze maratonu.
  Wzór oświadczenia uczestnika do druku (format pdf),
  Wzór upoważnienia do opieki do druku (format pdf),
  Wzór zobowiązania opiekuna do druku (format pdf).

 21. Wyposażenie
 22. Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika: wypełnione i podpisane oświadczenie (oddawane podczas rejestracji w biurze maratonu), kompas, latarka z odpowiednim zapasem baterii, apteczka, zegarek, element odblaskowy lub czerwona lampka umieszczona z tyłu plecaka (obowiązkowo włączona od zmierzchu do świtu podczas poruszania się po drogach przeznaczonych do ruchu kołowego), wygodne obuwie, odzież chroniąca przed zimnem i deszczem, telefon komórkowy, długopis, dokument tożsamości, folia termoizolacyjna (NRC), płyn lub chusteczki do odkażania rąk, maseczka ochronna, banknot 50 zł (kaucja za wypożyczenie karty SI) lub własna karta SI. Ponadto należy mieć ze sobą zapas napoju oraz prowiant, szczególnie na noc (zapasy można uzupełniać w sklepach na trasie; na wybranych punktach kontrolnych będą zapewnione napoje). Zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny.

 23. Mapa
 24. Specjalna kolorowa mapa turystyczna w skali 1:50 000.
  Dopuszcza się możliwość korzystania z własnych map.

 25. Karta startowa i numer startowy
 26. Każdy uczestnik maratonu otrzyma numer startowy, który należy mieć przy sobie przez cały czas trwania imprezy. Potwierdzanie obecności na punktach kontrolnych będzie dokonywane za pomocą systemu SPORTident. Uczestnicy mogą startować z własnymi kartami SI-Card6 i nowszymi lub tCard i pCard. Uczestnicy nie posiadający własnej karty SI będą ją mogli wypożyczyć w biurze obliczeniowym.
  Za wypożyczenie karty pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 50 zł (gotówką). Obowiązkiem każdego uczestnika jest wyczyszczenie karty w biurze obliczeniowym przed startem i sczytanie karty bezpośrednio po dotarciu do bazy imprezy. O zagubieniu karty należy niezwłocznie powiadomić członka ekipy sędziowskiej.

 27. Klasyfikacja
 28. Klasyfikacja indywidualna (generalna, kobiet i mężczyzn). Łączenie się na trasie maratonu w kilkuosobowe grupy jest dozwolone, a w przypadku osób mniej doświadczonych nawet wskazane. O zajętym w klasyfikacji miejscu decyduje liczba zaliczonych w limicie czasu punktów kontrolnych określona na podstawie karty SI, a w przypadku takiej samej ich liczby, czas dojścia do mety lub ostatniego osiągniętego punktu kontrolnego. Dystans przebyty na kolejnych maratonach KIERAT jest zaliczany do klasyfikacji "Za wytrwałość".

 29. Wpisowe
 30. Wpisowe w wysokości 160 zł od osoby należy wpłacić na konto bankowe:
  B.T. LIMATUR, 34-600 Limanowa, ul. M. Mordarskiego 6,
  Bank Spółdzielczy Limanowa 24 8804 0000 0070 0002 2552 0006,
  wpisując w rubryce "tytuł wpłaty" nazwę KIERAT 2023 oraz imię i nazwisko uczestnika, którego wpłata dotyczy. Jeżeli wpłata jest dokonywana jednym przelewem za kilka osób (maks. 3), należy podać ich imiona i nazwiska.
  Wpłaty należy dokonać w terminie do 14-04-2023 r. (data księgowania na koncie organizatora). Po tym terminie wpisowe wzrasta do 200 zł.
  Potwierdzenie wpłaty wpisowego należy okazać podczas rejestracji w biurze maratonu.

 31. Zgłoszenia
 32. Zgłoszenia wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy będą przyjmowane do dnia 22-05-2023 r. lub do wyczerpania limitu miejsc.
  Zgłoszenie po tym terminie nie gwarantuje pełnych świadczeń i może być przyjęte wyłącznie po indywidualnym uzgodnieniu z organizatorami.
  Zgłoszenie staje się ważne z chwilą wpłaty wpisowego.
  Liczba zgłoszeń ograniczona - maksimum 800 osób.
  Uwaga:
  W razie rezygnacji osoby zgłoszonej z udziału w maratonie, ma ona obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie organizatorów poprzez formularz rezygnacji, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
  W przypadku rezygnacji do 22-05-2023 włącznie, wpisowe zostanie zwrócone na rachunek bankowy, z którego zostało przelane z potrąceniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 15 zł. Osobom, które zrezygnują po zamknięciu listy startowej, nie zwracamy wpisowego.
  Osoby, które dokonały wpłaty wpisowego przed 1 czerwca 2021 roku są zwolnione z dokonywania dopłaty, ale powinny drogą mailową potwierdzić swój udział w XVIII MEMP KIERAT 2023 lub poinformować nas o chęci scedowania swojej wpłaty na inną osobę.

 33. Świadczenia
 34. Każdemu uczestnikowi maratonu organizatorzy zapewniają:

  • komplet materiałów startowych (mapa, karta-numer startowy, opaska odblaskowa, plakietka, torebka strunowa),
  • możliwość nieodpłatnego wypożyczenia karty SPORTident
  • możliwość korzystania z urządzeń bazy maratonu (sala gimnastyczna, stołówka, przechowalnia bagażu, łazienka, WC),
  • ciepły posiłek na mecie maratonu,
  • wodę na dwóch wybranych punktach kontrolnych,
  • noclegi na szkolnej sali gimnastycznej (trzeba posiadać własną karimatę i śpiwór, )
  • pomoc GOPR w razie wypadku,
  • opiekę medyczną w bazie maratonu,
  • ubezpieczenie zbiorowe NNW uczestników sportów ekstremalnych,
  • pamiątkową fotografię na mecie maratonu.

 35. Nagrody
 36. Główną nagrodą w maratonie jest satysfakcja z pokonania własnych słabości.
  Każdy uczestnik, który zaliczy przynajmniej jeden punkt kontrolny otrzyma pamiątkowy dyplom i medal.

 37. Dojazd
 38. Dojazd do bazy maratonu we własnym zakresie.
  Z Limanowej możliwy dojazd komunikacją mikrobusową do przystanku Słopnice Dolne. Szczegółowe informacje na temat dojazdu komunikacją zbiorową zostaną podane na stronie internetowej maratonu.

 39. Postanowienia ogólne

 1. Maraton ma charakter pieszy. Trasę należy pokonywać idąc lub biegnąc na własnych nogach. Korzystanie z jakichkolwiek środków lokomocji oraz roweru, łyżworolek itp. jest niedozwolone. Można korzystać z kijków trekkingowych.
 2. Maraton odbędzie się bez względu na pogodę. W razie wystąpienia zjawisk atmosferycznych czasowo uniemożliwiających bezpieczny marsz, organizator może wydłużyć limity czasowe na osiągnięcie poszczególnych punktów kontrolnych i pokonanie całej trasy.
 3. Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów.
 4. Organizatorzy nie zapewniają transportu do bazy uczestników, którzy rezygnują w trakcie maratonu z kontynuowania marszu.
 5. Z telefonu alarmowego GOPR należy korzystać tylko w razie wypadku, ciężkiej kontuzji lub innych okoliczności uzasadniających wezwanie pomocy.
 6. Korzystanie ze zorganizowanej pomocy osób trzecich podczas pokonywania trasy jest niedozwolone. Ekwipunek niezbędny do pokonania trasy należy mieć cały czas przy sobie, za wyjątkiem części prowiantu i napojów, które można uzupełniać na trasie.
 7. Używanie GPS jest dozwolone, jednak kompas i mapa w zupełności wystarczą uczestnikowi o przeciętnych umiejętnościach orientacji w terenie do dotarcia do wyznaczonych punktów kontrolnych. Można korzystać z własnych map.
 8. Zabronione jest pozostawianie śmieci i odpadków poza miejscami wyznaczonymi. Na punktach kontrolnych będą umieszczone worki na odpady.
 9. Zabronione jest niszczenie upraw rolniczych i nasadzeń leśnych.
 10. Zabronione jest rozpalanie ognisk i używanie otwartego ognia w lesie i w miejscach zagrożonych pożarem.
 11. Przez obszary rezerwatów przyrody i parków narodowych wolno przechodzić wyłącznie po znakowanych szlakach turystycznych.
 12. Zabronione jest zakłócanie porządku publicznego przez uczestników maratonu na trasie i w bazie przez cały czas trwania imprezy.
 13. O wszelkich zauważonych zagrożeniach uczestnik maratonu ma obowiązek niezwłocznie powiadomić organizatorów bezpośrednio na najbliższym punkcie kontrolnym, telefonicznie lub za pomocą innych dostępnych środków łączności.
 14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną.
 15. Na maratonie obowiązują zasady fair play. Utrudnianie marszu innym uczestnikom maratonu, wprowadzanie ich w błąd, a w szczególności niszczenie lub zasłanianie oznaczeń punktów kontrolnych oraz zabieranie przyrządów do potwierdzania obecności jest niedozwolone i grozi wykluczeniem z udziału w maratonie.
 16. Uczestnictwo w maratonie nie zwalnia z obowiązku przestrzegania przepisów prawa, w tym m.in. Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, Ustawy o lasach, Ustawy o ochronie przyrody i innych.
 17. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 18. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.

Dyrektor Maratonu - Andrzej Pilawski
Sędzia Główny - Andrzej Sochoń


Regulamin do druku (format pdf)