Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT
International Extreme Walking Marathon KIERAT
Strona główna
Homepage
Regulamin
Regulations
Zgłoszenia
Application forms
Uczestnicy / Participants
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Mapy / Maps
Archiwum / ArchivePodstawowy adres kontaktowy MEMP Kierat: kierat2004@wp.pl
kierat2004@wp.pl (dla zawodników, sędziów i wolontariuszy)

Korespondencję obsługują:
1) Sędzia Główny, Budowniczy Trasy - Andrzej Sochoń
informacje ogólne o imprezie,
sprawy związane ze zgłoszeniami uczestników,
sprawy związane z wpłatami wpisowego,
korekta lub zmiana danych osobowych lub kontaktowych,
klasyfikacja bieżąca i wieczysta,
obsługa strony internetowej www.maratonkierat.pl,
publikacja relacji, galerii, reportaży, artykułów itp.
zgłoszenia kandydatów na sędziów,
informacje i uwagi dotyczące regulaminu imprezy,
informacje i uwagi dotyczące trasy maratonu,
sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych,
inne sprawy organizacyjne.
2) Szef Biura Zawodów - Tomasz Baranowski
rekrutacja wolontariuszy obsługujących biuro zawodów,
informacje dla personelu obsługi biura zawodów.

Adres Biura Turystycznego Limatur: biuro@limatur.pl
biuro@limatur.pl (dla firm, instytucji, sponsorów)

Korespondencję obsługuje
Dyrektor Zawodów - Andrzej Pilawski i pracownicy BT Limatur
sprawy patronatów, sponsorowania imprezy, stoisk patronackich itp.
współpraca organizacyjna, obsługa medialna, reklama,
umowy, uzgodnienia, zezwolenia,
sprawy finansowe.