XVII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2020/2021
17th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2020/2021
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2020/2021
RESULTS OF IEWM KIERAT 2020/2021

Wyniki XVII MEMP Kierat 2020/2021 (pdf)
Results of 17th IEWM KIERAT 2020/2021 (pdf)

Wyniki szczegółowe XVII MEMP Kierat 2020/2021 (pdf)
Detailed results of 17th IEWM KIERAT 2020/2021 (pdf)