XV Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2018
15th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2018
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2018
RESULTS OF IEWM KIERAT 2018

Wyniki XV MEMP Kierat 2018 (pdf)
Results of 15th IEWM KIERAT 2018 (pdf)

Wyniki szczegółowe XV MEMP Kierat 2018 (pdf)
Detailed results of 15th IEWM KIERAT 2018 (pdf)