XIV Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2017
14th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2017
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2017
RESULTS OF MEMP KIERAT 2017

Wyniki XIV MEMP Kierat 2017 (pdf)
Results of 14th MEMP KIERAT 2017 (pdf)

Wyniki szczegółowe XIV MEMP Kierat 2017 (pdf)
Detailed results of 14th MEMP KIERAT 2017 (pdf)