XII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2015
12th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2015
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2015
RESULTS OF MEMP KIERAT 2015

Wyniki XII MEMP Kierat 2015 (pdf)
Results of 12th MEMP KIERAT 2015 (pdf)

Wyniki szczegółowe XII MEMP Kierat 2015 (pdf)
Detailed results of 12th MEMP KIERAT 2015 (pdf)