Formularz zgłoszeniowy

Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT

pola oznaczone * są wymagane
pola oznaczone # tylko do wiadomości organizatorów
  1. Adres zameldowania - do ubezpieczenia
  2. Np.: 05-075
  3. Numer własnej karty tCard, pCard, SI-Card6 lub nowszej
  4. Numer telefonu komórkowego używanego podczas maratonu


  5. Tak = jestem lub będę przed imprezą w pełni zaszczepiony przeciw COVID-19
    lub będę posiadać ważny paszport covidowy
    Nie = nie będę zaszczepiony, nie wiem lub odmawiam odpowiedzi
  6.