XIII Międzynarodowy Ekstremalny Maraton Pieszy KIERAT 2016
13th International Extreme Walking Marathon KIERAT 2016
Strona główna
Homepage
Wyniki / Results
Galeria / Gallery
Archiwum / ArchiveWYNIKI MEMP KIERAT 2016
RESULTS OF MEMP KIERAT 2016

Wyniki XIII MEMP Kierat 2016 (pdf)
Results of 13th MEMP KIERAT 2016 (pdf)

Wyniki szczegółowe XIII MEMP Kierat 2016 (pdf)
Detailed results of 13th MEMP KIERAT 2016 (pdf)